Keraton Jogja dibuka untuk pengungsi

Posted on
Radius Aman Merapi | Kraton untuk PengungsiYogyakarta kembali dirudung duka. Gunung Merapi erupsi, mengakibatkan banyak jatuh korban. Ribuan orang terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka menuju tempat pengungsian. Hingga saat ini, zona aman Merapi, setelah beberapa kali direvisi, kini ditetapkan radius 20 km.
Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Jogja sekaligus Raja Keraton membuka pintu istana untuk digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi merapi. Suatu sikap yang patut diacungi jempol dan diteladani tentunya. Sebuah keputusan yang berorientasi kepada rakyat yang tengah memerlukan bantuan dan perlindungan. Terima kasih Sultan, rakyat jogja bangga kepadamu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *